Unknown Signal

transmission 100%

deHind tise no hits
dfin yuo lilw Is rweeh
a yaaegtw A ot KILN
easrmd oT omrf ruyo ienm

olwloF seclu eht lla
em niFd if cna ouy
lla dAn eth fo ti yb den
tylur olYlu dennrsudat

827 aerimn